Avkom

Joker har 2 avkom etter seg, 2 tisper

L-Kull (Kleinspitz)